Thalia

Tsakiridis Devices

קדם מגבר קלאס A

במובן מסוים אפשר לומר ש Thalia היא "אחותו" הקטנה של אלכסנדר.
ביסודו של דבר הם חולקים את המעגל אותו אבל ספקי הכוח הם פשוטים יותר של עיצוב בסיסי יותר. כמו כן אין שליטה מרחוק, ואת הבחירה קלט מבוצעת באמצעות בורר.
בקרת עוצמת הקול לא ממונע אבל זה עדיין Blue Alps.
ההבדל האחרון הוא היעדר התצוגה בלוח הקדמי.
למרות ההבדלים המעגלים האלקטרוניים של שני קדם המגברים הוא זהה. אז התוצאה הסונית היא ברמה גבוהה.
אחרי הכל Thalia הוא מוזה של הנאה ולכן הוא נועד לתת לך שעות של הנאה מוסיקה.

לפרטים מלאים באתר היצרן

דילוג לתוכן